Grobiņas sākumskola

Mārīte Bumbule - sākumskolas skolotāja:

Teiksma Burģe - sākumskolas skolotāja:

Iveta Dambe - pasākumu organizētāja un deju skolotāja:

Agnese Einase - pirmsskolas skolotāja:

Inga Guitāne - svešvalodu skolotāja:

Inga Kažimira-Brūdere - vācu valodas un informātikas skolotāja:

Inese Ķepale - matemātikas un fizikas skolotāja:

Ligita Mateusa - sākumskolas skolotāja:

Inga Mikuļska - sākumskolas skolotāja:

Aivars Poriņš - mājturības un tehnoloģiju skolotājs:

  • Metodiskā izstrādne 1 - ”Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem veiksmīga iekļaušana mājturības un tehnoloģiju stundās” - lejupielādēt šeit!
  • Metodiskā izstrādne 2 - ”Patriotiskā audzināšana klases un mājturības un tehnoloģiju stundās” - lejupielādēt šeit!

Liene Rancāne - sākumskolas skolotāja:

Anita Salmiņa - sākumskolas skolotāja:

Maija Vārna - vizuālās mākslas skolotāja:

Sanda Vēdiķe - sākumskolas svešvalodas skolotāja:

 

 

Nobalso!

Šī gada dzejas dienu tēma ir: