Grobiņas pamatskola

2011./2012.m.g. olimpiādes

 


 • 3.aprīlī Aizputē notika starpnovadu atklātā krievu valodas olimpiāde 8. – 9.klasēm. Sveicam Simonu Vaišvilaiti ar iegūto 1.vietu, Ritu Maļinu ar 2.vietu un Ruslanu Švecu ar atzinību! Paldies Aleksandrai Gricinai par piedalīšanos! Liels paldies skolotājai Annai Zalānei par audzēkņu sagatavošanu!

  31.martā Liepājā notika Kurzemes reģiona atklātā vizuālās mākslas olimpiāde 5.-12.klasēm. Mūsu skolu tajā pārstāvēja Dāvids Vorobjovs, kurš ieguva Liepājas mākslas vidusskolas diplomu kā rekomendāciju mācīties Liepājas bērnu mākslas skolā! Paldies mammai Indrai Vorobjovai un skolotājai Norai Pričinai par ieguldīto darbu!

 • Mācību priekšmetu olimpiādes - tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidojot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas,” internetā izlasītā doma, kurai es piekrītu.

  30.marta rītā no skolas izbrauc neliels bariņš jauniešu, viņus pavada skolotājas, lai dotos uz Latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādi.

  Rīgā, Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes ēkā todien ir ne tikai studenti, bet arī no visas Latvijas sabraukušie sava novada uzvarētāji. Viņu vidū ir arī mūsu 8.a klases skolniece Laura Liepiņa. Pie reģistrācijas secinām, ka viņai ir apmēram 70 konkurentu.

  „Lai veicas!” novēl skolotāja. (Rezultāti tiks paziņoti 30 dienu laikā)

  Latviešu valodas un literatūras skolotāja G. Katlapa

 • 29.martā notika Aizputes novada organizētā 5. – 6.klašu meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde, kurā startēja 17 komandas. Mūsu skolas komanda – Ineta Celmaine (5.c), Zane Mamonova (5.c), Lelde Cinovska (6.b), Luīza Ciemese (6.b) atgriezās ar diplomu par iegūto 1.vietu. Paldies meitenēm un īpaši skolotājai Inetai Lapiņai par mērķtiecīgo darbu.
 •             2011./2012. mācību gads atnācis ar lieliem jaunumiem mūzikas priekšmetā, jo pirmo reizi 24. februārī notika I Mūzikas olimpiāde. Olimpiādes norise sastāvēja no 3 darba posmiem. 1. posmā katram skolēnam bija jāklausās komponista Kamila Sensāna cikls „Dzīvnieku karnevāls”, kas sastāv no 14. daļām. Jāatpazīst daļas un viena no tām teorētiski jāanalizē.  Meitenēm bija jādzied un jāsolfedžē piemērs no lapas, kā arī jāizpilda ritma vingrinājums.

            Otrajā posmā katram dalībniekam bija jānodzied koncertvariantā paša izvēlēta un sagatavota latviešu tautasdziesma. Visgrūtākais, bet arī visradošākais posms bija trešais- savas kompozīcijas atskaņošana.

            Katrā posmā tika noteikts labākais dalībnieks.

            No mūsu skolas piedalījās 6.b klases meitenes Luīza Ciemese un Lelde Cinovska. Meitenēm visinteresantākie bija pašu sacerētie skaņdarbi, kā rezultātā abas saņēma I pakāpes diplomus. Lelde sakomponēja skaņdarbu klavierēm „Ziemas noskaņā”, bet Luīza sacerēja skaņdarbu uz flautas „Skumjas dejo”.

            Kopvērtējumā pa posmiem, Luīza izrādījās visspēcīgākā un ieguva I pakāpes diplomu, savukārt Leldei tika III pakāpes diploms.

            Meitenēm bija konkurentes no Kapsēdes pamatskolas un Vaiņodes vidusskolas.

            Lelde un Luīza aizstāvēs savu skolas godu un apliecinās  savu muzikalitāti un zināšanas mūzikā 8. martā valsts olimpiādē Rīgā.

Turēsim par meitenēm īkšķus!

Mūzikas skolotāja Anita Elere

5. klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja 12 skolēni, iegūtas 6 godalgotas vietas un 3 atzinības:

1. vietaZane Mamonova (5.c) sk. Gunta Vītola,

2. vietaIneta Celmaine un Arvis Čadors (5.c) sk. Gunta Vītola,

3. vietaTerēze Treimane (5.c), Andžela Rudzīte (5.b) sk. Gunta Vītola un Pēteris Andersons (5.a) sk. Brigita Pelēķe

AtzinībaAnnija Bluka (5.a) sk. Brigita Pelēķe, Matīss Mazlevskis (5.b) un Kristīne Aploka (5.c) sk. Gunta Vītola.

6. klašu grupā skolu pārstāvēja 10 skolēni, iegūtas 3 godalgotas vietas un 1 atzinība:

2. vieta Luīza Ciemese un Agnese Tene (6.b) sk. Inese Ķepale

3.vietaValdis Pēteris Otaņķis (6.a) sk. Gunta Vītola

AtzinībaArnis Birze (6.b) sk. Inese Ķepale

8. klašu grupā godalgoto 1. vietu ieguva Laura Liepiņa (8.a) sk. Inese Ķepale un 3.vietuAgnese Zūna (8.b) sk.Gunta Vītola.

Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus! Sakām lielu paldies visiem skolēniem, kas piedalījās: Arnim Arnoldam (5.b), Ralfam Bingeram (5.c), Dāvidam Vorobjovam, Elvim Bardulim (6.b), Emīlam Dreimanim, Ģirtam Pūķim, Ričardam Krauklim, Edgaram Šalmam (6.a),Marģeram Liepiņam un Martai Dobelei (7.a) un skolotājām Inesei Ķepalei, Brigitai Pelēķei un Guntai Vītolai par ieguldīto darbu!

Sveicam visus dalībniekus un skolotājus ar iegūtiem rezultātiem!

1. – 4. klašu grupā:

1. pakāpe – Silva Bumbule (1.b, sk. Mārīte Bumbule)

2. pakāpe – Niks Deivids Vigulis (1.a, sk. Ligita Mateusa) un Kintija Laima Trinkūna (4.b, sk.Elmīra Gaitniece)

3. pakāpe - Enija Blaščinska (2.a, sk. Kristīne Podniece)

5. - 12. klašu grupā:

1. pakāpe - Marģers Liepiņš (7.a, sk. Daina Freiberga)

2. pakāpe - Anna Albrekta un Lelde Cinovska (6.b, sk. Daina Freiberga)

3.pakāpe – Helēna Liepa (6.a, sk.Gunta Katlapa) un Rita Maļina (9.a, sk. Inese Kundziņa)

Uz Kurzemes novada skatuves runas konkursu 6.martā izvirzīts Marģers Liepiņš!

 • 28.martā Saldū notika Kurzemes reģiona vācu valodas olimpiāde 8.klases skolēniem. Sveicam Laimu Veisbergu ar iegūto 1.vietu! Liels paldies skolotājai Ingai Kažimirai – Brūderei par ieguldīto darbu!

 • 19.martā Aizputē notika atklātā ģeogrāfijas olimpiāde 7.klasēm. Sveicam Marģeri Liepiņu ar iegūto 3.vietu! Atzinības nopelnīja Sanija Baraka un Marta Dobele ! Paldies Kārlim Zaueram par piedalīšanos! Liels paldies skolotājai Mairai Staltai par audzēkņu sagatavošanu!
 • Skolēnu pavasara brīvdienu pirmajā dienā - 12.martā Grobiņas pamatskolā risinājās Grobiņas novada atklātā sākumskolas matemātikas olimpiāde. Šajā matemātikas sacensībā bija ļoti liels dalībnieku skaits - vairāk nekā simts skolēnu gan no mūsu, gan kaimiņu novadiem. Dalībnieku vidū bija arī mūsu - Grobiņas pamatskolas skolēni.

               Lūk, mūsu sasniegtais:

  • 1.klašu grupā atzinība Krišam Kukličam
  • 2.klašu grupā 1. vieta Katrīnai Rožlapai un Niklāvam Tauriņam
  • 3.klašu grupā atzinība Airitai Pulkstenei un Valteram Vanagam
  • 4.klašu grupā 2. vietai Anetei Einei

  Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos! Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies visiem vecākiem par līdzi jušanu!

  Inga Mikuļska,

  direktores  vietniece izglītības jomā sākumskolā

   
 • 28.februārī notika Grobiņas novada krievu valodas olimpiāde 8.klasēm. Sveicam Simonu Vaišvilaiti ar iegūto 2.vietu! Paldies Aleksandrai Gricinai par piedalīšanos un skolotājai Annai Zalānei par ieguldīto darbu!
  • 29.februārī Aizputē notika 2.posma starpnovadu vācu valodas olimpiāde 8.klasēm. Sveicam Laimu Veisbergu ar iegūto 1.vietu! Vēlam veiksmi nākamajā olimpiādes posmā Kurzemes reģionā! Priecājamies par Lauras Liepiņas veiksmīgo debiju! Liels paldies skolotājai Ingai Kažimirai – Brūderei par audzēkņu sagatavošanu!
  • I Mūzikas olimpiāde Grobiņas novadā un valstī!
  • 17. februārī norisinājās 2. posma sešu starpnovadu matemātikas olimpiāde 5. - 8. klasēm.
  • 17.februārī norisinājās Grobiņas novada skatuves runas konkurss.
  • 20.februārī norisinājās Grobiņas novada angļu valodas olimpiāde 7.klasēm. Sveicam Kārli Zaueru ar iegūto 2.vietu! Paldies arī Sanijai Barakai, Marģeram Liepiņam un Rinaldam Cibim par piedalīšanos un skolotājai Ingai Guitānei par audzēkņu sagatavošanu!
  • 3.februārī starpnovadu 2.posma matemātikas (9.-12.kl.) olimpiādē piedalījās 9.a klases skolniece Rita Maļina. Priecājamies par rezultātu un paldies skolotājai Inesei Ķepalei par ieguldīto darbu!

  • 30.janvārī starpnovadu 2.posma latviešu valodas olimpiādē 8.-9.klasēm godalgoto 1.vietu ieguva 8.a klases skolniece Laura Liepiņa. Olimpiādē piedalījās arī 8.a klases skolniece Una Kalniņa (5.-6.vieta)  un 9.a klases skolniece Laura Drulle (5.vieta).  Priecājamies par meiteņu rezultātiem un liels paldies skolotājām Guntai Katlapai un Inesei Kundziņai par ieguldīto darbu! Vēlam veiksmi Laurai nākamajā olimpiādes kārtā!
Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 18 jūnijs 2012 12:48 )
 

Nobalso!

2014./2015.m.g. manā dzīvē ir bijis